DEGOŠAIS JĀNIS (DEGANTIS JONAS)

Festivalis Degantis Jonas šiais metais perkrikštijamas į Degošais Jānis ir vyks birželio 21-24 dienomis Latvijoje.

Tai bus bendras Pabaltijo burnerių (degančių žmonių), festivalis, kuris organizuojamas pagal 10 Burning Man principų.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *